Projectvoorbereider Infra

Maak jij het verschil bij het verkrijgen van werk?

Breng jij het vervolgens na opdracht naar DO-UO?

Mede onder de druk van ontwikkelingen als een terugtredende overheid is de wens ontstaan om ontwerp- en uitvoeringsactiviteiten integraal uit te voeren. UAG-GC is “gewoon” geworden.

Dit vereist wel specifieke vaardigheden voor de teamleden. Zowel in tender-, voorbereidings- als in realisatiefase. Het programma van eisen zodanig verder vorm geven en uitwerken en oplossingen creëren dat uiteindelijk een project binnen Budget, volgens de Eisen, met tevreden Stakeholders en op Tijd (BEST) wordt opgeleverd. En ook nog eens in voorkomende gevallen inclusief onderhoud- en beheersfase.

De projectvoorbereider werkt in een (tender)team dat te maken krijgt met EMVI, Best Value Procurement, Aanpak Duurzaam GWW etc. De kwaliteit van de geproduceerde plannen is dan van doorslaggevende betekenis. Heb je het werk, dan moet het ook nog waargemaakt worden van SO naar DO en een goede realisatie. Hier doorheen speelt de nieuwe wetgeving (omgevingsvergunning, Wkb) die andere eisen stelt.

Met deze opleiding kan je je bekwamen in het werken in Integrale Projecten.

Deelnemers leren wat er van hen verwacht wordt in de verschillende fasen van bij integrale projecten. Zij Leren hoe (tender)teams effectief functioneren in de juiste samenstelling. Zij bekwamen zich in de besluitvormingsvaardigheden die bij het werken in dergelijke teams nodig zijn. Zij leren de projecten te analyseren, met risico’s om te gaan en kansen te benutten. Deelnemers leren welke (fase)documenten hoe geproduceerd moeten worden om het project verder te brengen.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

Tenderfase
- Probleemanalyse en samenstelling tenderteam;
- Vaardigheden (besluitvorming en creativiteit) in Tenderteams;
- Contract-risico-inventarisatie en juridische aspecten;
- Essenties van Systems Engineering en systeemgerichte contractbeheersing;

Projectresultaat is EMVI document;
- Bespreken Huiswerk

Voorbereidingsfase
- Werken met fasedocumenten
- Proces- en projectrisico-inventarisatie;
- Begroten, werkpakketten en cashflow;

Projectresultaat is verificatieplan;
- Bespreken Huiswerk

Realisatiefase
- Omgaan met afwijkingen en wijzigingen;
- Bouwmanagementgame;

Eindpresentatie


Toelatingsvoorwaarden

HBO (niveau) GWW/Infra/Civiel of KOB-W&W, aangevuld met 4 jaar relevante werkervaring in de Infra-sector. Vooropleiding HBO en werkorganisator of calculator infra 2 of aangetoonde vaardigheden op dat niveau. Kennis van en ervaring met UAV-GC is vereist.

Anders opgeleiden na overleg met de verantwoordelijke opleidingsmanager.

Op deze opleiding is een intake procedure van toepassing.


Opleidingsduur

8 dagen met drie weken tussentijd.


Achtergrondinformatie

Gewerkt wordt in groepen op basis van een concrete uitvraag. Waarbij deze in de loop van de opleiding steeds verder uitgewerkt wordt.


Examen

Gedurende opleiding staat een project centraal. Er worden deelopdrachten gemaakt, die de basis vormen voor het eindwerkstuk. Aan het einde van de opleiding wordt een presentatie verzorgd over van het leerproject dat we in de opleiding gebruiken. Cursisten spiegelen aangeboden lesstof aan eigen organisatie/project en geven richting je eigen organisatie een advies ter verbetering. Dit wordt gezien als je eindopdracht. Bij de presentatie is ook een vertegenwoordiging van je eigen bedrijf bij aanwezig.

Na het succesvol voltooien van het traject ontvangt de deelnemer een diploma.


Prijs

€ 4.450,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Joyce Noordman

079-325 24 86

noordman@bob-kob.nl