Leergang Praktisch P&O in de bouw en infra

Wil jij het optimale voor je werknemers kunnen betekenen ? Doe dan de training professionaliseren van de P&O’er in de bouw!

Bij veel bouwbedrijven wordt de P&O-taak erbij gedaan. Terwijl juist het functioneren van het personeel bepalend is voor de uiteindelijke kwaliteit en daarmee het rendement van een organisatie.  Ook kunnen onjuiste beslissingen of handelingen op P&O-gebied vervelende juridische en financiële consequenties hebben. Het is dan ook van essentieel belang op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen.

Tijdens de training krijg je inzicht in de relevante wet- en regelgeving (ook in relatie tot de CAO voor de bouwnijverheid), juridische aspecten en subsidiemogelijkheden. Ook leer je hoe je de P&O-functie verder kunt professionaliseren, zodat in-, door- en uitstroom wordt geoptimaliseerd, personeelsbinding wordt vergroot en  (in-)directe personeelskosten dalen.

Inhoudid: 4805
Toelatingsvoorwaardenid: 4806
Achtergrondinformatieid: 4807
Opleidingsduurid: 4804
Toetsingid: 4802
Prijsid: 4803
Inhoudid: 4805
Toelatingsvoorwaardenid: 4806
Achtergrondinformatieid: 4807
Opleidingsduurid: 4804
Toetsingid: 4802
Prijsid: 4803
 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

  • Model praktisch personeelsbeleid,
  • Opstellen van eigen leerdoelen,
  • Rol, doel en inhoud van de functie P&O,
  • Instroom; Werving & selectie (functieomschrijvingen); Aanstelling, arbeidsvoorwaarden en contracten,
  • Introductie; Personeelsdossier;  CAO,
  • Doorstroom personeel: Ontwikkelingsmodel;  Functionerings- beoordelingsgesprekken / systeem;  Ontwikkelings- en opleidingsplannen;  Loopbaanontwikkeling;  Leeftijdsbewust personeelsbeleid,
  • Uitstroom personeel;  Mogelijkheden  Ontslag(recht);  Afwikkeling;  Pensionering;  Arbeidsongeschiktheid,
  • Organisatie en Beheer;   Verlof;  Arbobeleid;  Verzuim(beleid), regelgeving, re-integratie, Wet verbetering Poortwachter, WIA;  Rol Arbodienst en contractvormen;  Personeelsinformatiesystemen,
  • Integratie P&O-beleid:  Opstellen van plan van aanpak,
  • Per persoon een individueel coachingsgesprek.

Toelatingsvoorwaarden

Voor wie?

Personen die bij kleine tot middelgrote bedrijven (tot 100 werknemers) een P&O-functie uitoefenen naast hun hoofdtaak, zonder te beschikken over een specifieke P&O-achtergrond.

Op deze opleiding is een intakeprocedure van toepassing.


Opleidingsduur

Opleidingsduur

6 middag-/avondbijeenkomsten (eenmaal per maand) en twee individuele coachingsgesprekken.

 

Groepsgrootte

12 personen.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

De theorie wordt aan de hand van het studiemateriaal besproken en toegelicht. De periode tussen de bijeenkomsten kan men gebruiken om praktische ervaring op te doen met de aangeleerde vaardigheden en modellen. De deelnemer krijgt tevens huiswerkopdrachten. Men kan praktijkvoorbeelden en/of vragen aandragen, die tijdens de bijeenkomsten worden behandeld.

 


Toetsing

Soort afrondingsdocument

Na afloop ontvangt de deelnemer een verklaring van deelname.


Prijs

€ 2.800,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Angélica Roos

079-325 24 63

roos@bob-kob.nl