BIM voor managers

Na het volgen van onze cursus ben je in staat om voor uw eigen organisatie de BIM-doelen te benoemen en deze te vertalen in randvoorwaarden (en eisen) voor de interne- en externe organisatie. Ook leer je deze doelen te bewaken en de implementatie van BIM aan te sturen.

De cursus werken met BIM voor managers richt zich vooral op de beleidsmatige zaken en implementatievraagstukken op het niveau van de huidige organisatie. Deze cursus verstrekt inzicht en geeft uitleg over de diverse mogelijkheden die BIM biedt. Je krijgt de juiste kennis van het BIM proces. Ook ervaar je daarbij de kansen die deze nieuwe manier van werken met zich mee brengt. De cursus is gericht op de beantwoording van de (beleids)vragen over de implementatie van BIM op het niveau van het bedrijf. De cursus is voor leden van een managementteam, die als BIM manager (willen) functioneren.

 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

 • Aspecten waarop de binnenkomende IFC’s worden beoordeeld.
 • Bruikbare IFC’s (Intake van IFC).
 • Vastleggen precieze afspraken in het BIM protocol, waarvoor een “zero tolerance” geldt.
 • De do’s and don’ts van het BIM proces.
 • Planning en contracten.
 • De veranderingen in de functies in het bouwproces.
 • De kenmerken van specifieke BIMtools.
 • De organisatorische component van BIM.
 • Het belang van een echte oplevering van het virtuele gebouw.

Toelatingsvoorwaarden

 • Minimale opleiding op bouwkunde of infratechniek niveau 4
 • Anders opgeleiden, na overleg met de opleidingsmanager
 • Basiscursus ‘BIM 3D modellen lezen en begrijpen’ of vergelijkbaar niveau
 • Enige ervaring met een computer.

Voor wie

Leidinggevenden met managementtaken en bevoegdheden binnen een bouw-/infrabedrijf


Opleidingsduur

De opleiding duurt 1 dag.

Groepsgrootte
5 tot 12 deelnemers.

Studiebelasting
Voorbereiding circa 2 uur.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

Je ontwikkelt een helikopterview van het BIM landschap. Je bent in staat het BIM proces in hoofdlijnen te omschrijven en je bent zich bewust van de (on)mogelijkheden. Weloverwogen keuzes omtrent de aanschaf van hard- en software, opleidingen en de aanpassingen aan de IT infrastructuur die nodig zijn voor de implementatie van BIM zijn mogelijk na deze cursus. Uiteraard ben je als manager daarnaast in staat om de projectleiders te ondersteunen in de BIM aspecten van hun taak. Ook heb je een overzichtelijk totaal beeld van de bijkomende uitwisselingsmogelijkheden met ketenpartners en de mogelijkheden van de Clash Controle. Met deze cursus ben je als manager in staat om optimaal sturing te geven aan het BIM proces.


Examen

Deze cursus kent geen afsluitend examen.


Prijs

€ 495,- exclusief BTW

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl