Brandveiligheid en Bouwbesluit

Het huidige Bouwbesluit is op 1 april 2012 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van Bouwbesluit zijn de begrippen van het onderdeel brandveiligheid ingrijpend aangepast. Ook zijn er uitgangspunten veranderd die gelden bij de beoordeling van een bouwplan. Zo beginnen er bijvoorbeeld geen 2 vluchtwegen meer bij de toegang van een sub-brandcompartiment, maar 1 vluchtweg op het punt waar een persoon in een ruimte staat of kan staan. Daarbij komt dat het aspect brandveiligheid al sinds de invoering van het Bouwbesluit 1 van de belangrijkste toetsingscriteria is zonder dat daarbij in belangrijke mate wordt verwezen naar overige publicaties. De prestatie-eisen voor brandveiligheid staan grotendeels in het Bouwbesluit zelf. De workshop Brandveiligheid en Bouwbesluit 2012 spitst zich niet alleen toe op de theorie, maar gaat ook in op de knelpunten in de praktijk.

Inhoudid: 2301
Toelatingsvoorwaardenid: 2302
Opleidingsduurid: 2300
Achtergrondinformatieid: 2303
Toetsingid: 3288
Prijsid: 2299
Inhoudid: 2301
Toelatingsvoorwaardenid: 2302
Opleidingsduurid: 2300
Achtergrondinformatieid: 2303
Toetsingid: 3288
Prijsid: 2299
 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

Er wordt gestart met een theoretische module waarin de bouwbesluit begrippen en de beoordelingsaspecten voor brandveiligheid worden behandeld. Daarna worden specifieke onderdelen van het bouwplan behandeld. Gedurende de cursusdagen zullen alle in het project aanwezige gebruiksfuncties door de deelnemer worden getoetst aan de voorschriften van het Bouwbesluit.

In het bouwplan zijn als bestemmingen opgenomen:

 •  ondergrondse parkeergarage;
 •  supermarkt, restaurant en artsenpraktijk;
 •  basisschool met bijruimten;
 •  kantoor;
 •  kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en jeugdtheater;
 •  kliniek voor cosmetische chirurgie;
 •  appartementen.

Toelatingsvoorwaarden

Je dient de opleiding Basiskennis Bouwbesluit of een Introductiebijeenkomst Bouwbesluit hebben gevolgd of meerdere jaren met het Bouwbesluit hebben gewerkt.

 

Voor wie?

Personen die werkzaam zijn bij:

 •  ontwerp- en architectenbureaus;
 •  advies- en ingenieursbureaus;
 •  woningcorporaties;
 •  overheidsdiensten;
 •  bouw- en aannemingsbedrijven (werkvoorbereiding);
 •  bouw- en woningtoezicht;
 •  private borgers;
 •  brandweer.

Opleidingsduur

3 bijeenkomsten van 09.00 uur tot 16.00 uur

 

Groepsgrootte

16 personen


Achtergrondinformatie

Doel

Met het volgen van de workshop Brandveiligheid en Bouwbesluit doet de deelnemer enige ervaring op om een bouwplan op brandveiligheid te toetsen waarin zoveel mogelijk toetsingsaspecten zijn verwerkt. De deelnemer krijgt inzicht in de knelpunten van de materie en leert op een creatieve manier oplossingen aan te dragen binnen de bandbreedte van het bouwbesluit.

 

Werkwijze

De theorie wordt besproken en toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden. De bijeenkomsten kenmerken zich door een hoge mate van interactie.

 

Vervolgopleiding

- Opleveren van een Brandveilig Bouwwerk,
- Bouwbesluit: In de Praktijk.


Toetsing

Soort afrondingsdocument

Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.

 

 


Prijs

€ 1.350,-  exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

088 425 63 00

hermelijn@bob-kob.nl