Wil je je voorbereiden op de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied van WKB? En wil je op de hoogte zijn van de nieuwe eisen vanuit het nieuwe Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl), de opvolger van het huidige Bouwbesluit? Doe dan mee met deze workshop Wijzigingen Bouwbesluit (Bbl) en inleiding Omgevingswet.

Tijdens de eerste bijeenkomst krijg je inzicht in het huidige Bouwbesluit en het toekomstige Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl). Tijdens de terugkomdag, die we twee maanden voor definitieve inwerkingtreding van de wet plannen, nemen we je mee in de laatste definitieve wijzigingen. Op deze wijze ben je op de hoogte van nieuwe regels als het nieuwe Bbl wordt ingevoerd.

Deze workshop is een coproductie met Bouwend Nederland en is ook interessant als je eerder de workshop ‘Wet Kwaliteitsborging in de Bouw’ van Bouwend Nederland hebt gevolgd. Vragen over de voorgenomen wijzigingen in het Bouwbesluit en het Besluit bouwwerken leefomgeving worden in deze workshop beantwoord.

Inhoud

Inleiding wijzigingen Bouwbesluit (Bbl)

Omgevingswet:

Nieuwe bouwtechnische eisen:

Bouwtechnische risicobeoordeling en toets bouwplan met gebruik van templates:

Terugkomdag Laatste definitieve wijzigingen Bbl:

Voor wie?

Deze workshop is voor jou interessant als je bij een bouwbedrijf werkt, dat actief is in nieuwbouw en verbouw en ook betrokken is bij bouwaanvragen. Je hebt bij voorkeur de workshop ‘Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen’ van Bouwend Nederland gevolgd.

Werkwijze

De workshop wordt fysiek verzorgd. De workshop bestaat uit twee basismodules op één dag en een terugkomdagdeel, twee maanden voor de daadwerkelijke inwerkingtreding van de nieuwe wet- en regelgeving. Pas dan zijn alle besluiten en richtlijnen definitief en krijg je de laatste stand van zaken mee.

De workshop heeft een praktische opzet, waarbij de vertaling naar de eigen werkomgeving direct gelegd wordt door te werken met een herkenbare casus. We doen dit door de nieuwe regelgeving direct toe te passen op twee bouwplannen, een ‘villa of twee-onder-een-kapwoning’ in plaats van forse uitbouw en een verbouw/uitbreiding van een woning.

Afronding

Na het afronden van de workshop ontvang je een bewijs van deelname.