Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en wijziging Bouwbesluit (BBL)

Deze workshop is een coproductie met Bouwend Nederland en interessant voor de ontwikkelende aannemer die actief is in nieuwbouw en verbouw en ook te maken heeft met bouwaanvragen. In vier blokken van drie uur leer je de belangrijkste aspecten van de Wkb en de aangescherpte eisen vanuit het Bouwbesluit (BBL).

Inhoud
Voor wie?
Opleidingsduur
Achtergrondinformatie
Prijs
 Openen als PDF |  Deel via:  E-mail -  WhatsApp

Opleidingsoverzicht

Inhoud

Wet kwaliteitsborging in de bouw

 • Doel en essentie van Wkb
 • De wetswijzigingen in meer detail, publiek- en privaatrecht:
  • Publiekrecht: Het nieuwe stelsel van kwaliteitsborging
  • Privaatrecht: aanpassingen Burgerlijk Wetboek
 • Interne kwaliteitsborging:
  • Eisen, risico’s, keuringsplan, registratie en dossiervorming
  • Templates, formats en praktijkcase
 • Behandeling praktijkcase
 • Externe kwaliteitsborging: het proces in meer detail:
  • Wat doet de kwaliteitsborger; relatie met het bevoegd gezag
  • Informatie-uitwisseling en communicatie met de borger
 • Dossiers (intern kwaliteitsdossier, Dossier bevoegd gezag en consumentendossier)
 • Implementatie in de praktijk:
  • Houding en gedrag
  • Proefprojecten
  • Mogelijke vervolgactiviteiten

Wijzigingen Bouwbesluit (BBL)

 • Omgevingswet:
  • Vergunningsaanvraag OmgevingsPlanActiviteit en Bouwplan
  • Vergunning/melding/vergunningsvrij
  • Welke aandachtspunten zijn er voor de aannemer?
 • Nieuwe bouwtechnische eisen:
  • Hoofdopzet Besluit Bouwwerken leefomgeving (BBL); het nieuwe bouwbesluit
  • Toepassen op bouwplan ‘voorbeeld woningen’ en ‘verbouw/uitbreiding’
 • Bouwtechnische risicobeoordeling en toets bouwplan met gebruik van templates:
  • Herkennen en benoemen bouwtechnische risico’s in het bouwplan
  • Welke beheersmaatregelen zijn er te treffen?
  • Welke acties zijn essentieel voor aantoonbaarheid en gesignaleerde risico’s?

Voor wie?

Medewerkers van bouwbedrijven, die actief zijn in nieuwbouw en verbouw en ook betrokken zijn bij bouwaanvragen.


Opleidingsduur

4 online bijeenkomsten van 3 uur, van 13.30 tot 16.30 uur.

Groepsgrootte

8 tot 12 deelnemers.


Achtergrondinformatie

Werkwijze

Vanwege de verlengde lockdown is besloten de workshop online te verzorgen. Deze bestaat uit vier middagsessies van 13.30 tot 16.30 uur.

De workshop heeft een praktische opzet, waarbij de vertaling naar de eigen werkomgeving direct gelegd wordt door te werken met een herkenbare casus. We doen dit door de nieuwe regelgeving direct toe te passen op twee bouwplannen, een ‘villa of twee-onder-een-kapwoning’ en een forse uitbouw.

Afsluiting

Na het afronden van de workshop ontvangt u een bewijs van deelname.


Prijs

€ 775,- exclusief btw.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl