Elektrotechnische Installaties en Onderhoud

Met behulp van de juiste inspectie- en onderhoudsmethoden leer je effectief omgaan met het onderhoud van elektrotechnische installaties.

Installaties zijn een belangrijk onderdeel van het gebouw en worden meer en meer belangrijk om aan allerlei wettelijke eisen te voldoen. Voor de beheerder van een vastgoedportefeuille is de tevredenheid van de gebruiker en de betrouwbaarheid en werking van de verschillen de installaties een belangrijk aandachtspunt.

In deze module nemen we je mee in al die aspecten die betrekking hebben op het goed beheren van elektrotechnische installaties zoals inspectie, de controle en inventarisatie. Met de verzamelde gegevens kan je beslissingen nemen voor het bijstellen en/of aanpassen van de meerjaren onderhoudsplanning

Samen met de submodule werktuigbouwkundige installaties en onderhoud maakt dit als module deel uit van de modulaire opleidingsstructuur voor Technisch Beheerder/Opzichter Onderhoud.

 • De opleiding Technisch Beheerder/Opzichter Onderhoud bestaat uit totaal 8 modulen.
 • De module Technisch Beheer en Onderhoud en Sociale Vaardigheden in Onderhoud zijn verplicht.
 • De 6 technische modulen zijn keuze modulen.
 • Om in aanmerking te komen voor het diploma dient u hiervoor, naast de 2 verplichte modulen, minimaal 4 keuze modulen te hebben gevolgd en wel binnen een periode van 3 jaar.

 

 

Inhoud


 • Achtergronden beheer en onderhoud,
 • Preventief en correctief onderhoud,
 • Onderhoudscontracten,
 • Adviseursrol,
 • Classificatie, toepassen coderingsmethodes,
 • Toepassen Bouwbesluit en NEN-normen ten behoeve van groot onderhoud en renovatie,
 • Programma van eisen nieuwbouw en renovatie,
 • Aanpak van inspecties: opzet, instrumenten, verslaglegging,
 • Praktische kennis elektrotechnische installaties,
 • Installaties woningen/woongebouwen: kabeltelevisie, telefoon, datacommunicatie, beveiliging,
 • Lift- en transportinstallaties: soorten installaties,
 • Algemene kennis van kosten,
 • Prijsregelingen,
 • Kengetallen,
 • Meerjaren begrotingen/budgetten.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mabelie Russcher

079-325 24 65

russcher@bob-kob.nl