Werktuigbouwkundige Installaties en Onderhoud

Werktuigbouwkundige installaties zijn een belangrijk onderdeel van het vastgoed en het wordt steeds belangrijker omdat er aan allerlei wettelijke eisen nieuwe en technologische ontwikkelingen moet worden voldaan. Voor de eigenaar van vastgoed is de tevredenheid van de gebruiker, de betrouwbaarheid en werking van de verschillende installaties een belangrijk aandachtspunt voor een goed en gezond binnenklimaat. Wil je leren, hoe je met behulp van de juiste inspectie- en onderhoudsmethoden effectief kunt omgaan met het beheer en onderhoud van werktuigbouwkundige installaties? Dan is deze opleiding wat voor jou. In deze opleiding wordt ingegaan inventarisatie, inspectie, onderhoud, keuringen, controles en toezicht. Met de verzamelde gegevens kan je input leveren voor het bijstellen en/ of aanpassen van de uitvoering van onderhoud en / of de op te stellen rapportages en meerjarenonderhoudsplanningen. Deze kennis helpt je om onderhoud te plannen en de juiste beslissing voor onderhoud te nemen en offerteaanvragen en opdrachten uit te zetten en te begeleiden.

Samen met de opleiding ‘Elektrotechnische installaties en onderhoud’, maakt deze opleiding deel uit van de modulestructuur Installaties en Onderhoud.

Zie ook het opleidingschema Beheer en Onderhoud en de Planning.

Inhoud

 • Achtergronden beheer en onderhoud werktuigbouwkundige (W) gebouw gebonden installaties
 • Schadebeelden inspectie- en onderzoeksmethoden onder andere i.r.t. NEN 2767 deel 2
 • Preventief en correctief onderhoud en Onderhoudscontracten.
 • Wet- en regelgeving.
 • Praktische kennis gebouw gebonden W-installaties, zoals bijvoorbeeld:
  • drinkwaterinstallaties,
  • rioleringsinstallaties,
  • gasinstallaties,
  • verwarmingsinstallaties (warmteopwekking, transport en afgifte,
  • warmteterugwinning, WKO installaties,
  • koeling,
  • ventilatie (luchtafvoer en toevoer),
  • Verduurzamingmogelijkheden van gebouw gebonden W-installaties en optimale inregeling van installaties.
 • Reparatie- en onderhoudsmethoden en werkwijzen, voorschriften en uitvoeringsaspecten.
 • Algemene kennis van kosten zoals; prijsregelingen, kengetallen voor meerjarenbegrotingen en taakstellende budgetten.
 • Garantie en onderhoudscontracten.
 • Advies over onderhoud.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Lianne Ladage

079-325 24 70

ladage@bob-kob.nl