Basis Technisch Beheer en Onderhoud

Deze module neemt de deelnemer mee in de wereld van de meer jaren onderhoudsplanning. De deelnemer leert wat allemaal nodig is om een integrale aanpak van het beheer vorm te geven. Vanuit verschillende invalshoeken, commercieel, financieel en technisch worden juridisch aspecten bekeken.

  • Deze module maakt deel uit van de modulaire opleidingsstructuur voor Technisch Beheerder/Opzichter Onderhoud.
  • De opleiding Technisch Beheerder/Opzichter Onderhoud bestaat uit totaal 8 modulen.
  • De module Technisch Beheer en Onderhoud en Sociale Vaardigheden in Onderhoud zijn verplicht. De 6 technische modulen zijn keuze modulen.
  • Om in aanmerking te komen voor het diploma dient men hiervoor, naast de 2 verplichte modulen, minimaal 4 keuze modulen te hebben gevolgd en wel binnen een periode van 3 jaar.

De deelnemer krijgt kennis van het nut en het waarom, doel, kosten, rendement en duurzaamheid van de beheersaspecten bij vastgoed.
De deelnemer leert hoe je op een doelmatige en professionele wijze de dagelijkse praktijk van beheer en onderhoud kunt uitvoeren.

Zie ook het opleidingschema Beheer en Onderhoud en de Planning.

 

Inhoud


  • Systematisch beheer en onderhoud,
  • Planning en organisatie,
  • Werkomschrijving en bestek,
  • Inspectie op locatie,
  • Begroten,
  • Gedetailleerde inspecties.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Lianne Ladage

079-325 24 70

ladage@bob-kob.nl