Elementaire Bouwkunde B

Wil je na de opleiding Elemantaire bouwkunde A nog meer weten, dan is de Elementaire bouwkunde B een goede aansluiting.
In de eerste opleiding wordt voornamelijk kennis gemaakt met de bouwnijverheid, begrippen en bouwmethoden. De opleiding Elementaire bouwkunde B gaat verder in op het maken van bouwtechnische berekeningen op zowel bouwfysisch als constructief gebied. Deze opleiding is een verbreding waarbij dieper wordt ingegaan op theoretische achtergronden van technische onderwerpen.

 

 

Inhoud


  • Constructieleer,
  • Wet- en Regelgeving: Bouwbesluit en EPN,
  • Bouwfysica: warmte, vocht, ventilatie, geluid en licht,
  • Technische installaties: oa. in relatie tot EPN,
  • Bouwmaterialen: eigenschappen en toepassingen,
  • Bouwmethodieken: methoden, details en bouwkundig detailleren.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mabelie Russcher

079-325 24 65

russcher@bob-kob.nl