Gemeente en omgevingsdienst maken noodzakelijke inhaalslag

De opleidingen Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht (ABW 1 en 2) van BOB zijn al decennia een begrip in de markt. De opleidingen worden ontwikkeld voor én met de overheid. De VTH wet met kwaliteitscriteria, de aantrekkende markt en de ontwikkelingen rondom de nieuwe Omgevingswet en Private Kwaliteitsborging zorgen voor een aanzienlijke stijging van het aantal deelnemers. Dit najaar gaan alle groepen weer van start.

Gerda Blaauw is als projectassistente al ruim 8 jaar de spil in het opleidingsprogramma voor de ABW-opleidingen van de BOB. “Het groeiende aantal aanmeldingen voor met name ABW1 is opvallend. We zijn sinds januari bezig met het samenstellen van extra groepen om aan de vraag vanuit de gemeenten en omgevingsdiensten tegemoet te komen. De opleidingen zijn, mede door het Curatorium en onze enthousiaste docenten en auteurs, helemaal up-to-date en sluiten perfect aan bij de praktijk.”

 

Gerda Blaauw, Projectassistente voor de ABW-opleidingen

Diploma ABW onmisbaar voor ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht

“We merken dat het diploma Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht belangrijk is voor de gemeenten en omgevingsdiensten”, vervolgt Gerda. “Het geeft de garantie dat de ambtenaren de juiste bagage hebben om goed te kunnen functioneren binnen de afdeling en op een professionele manier in gesprek kunnen gaan met burgers en bedrijven. Naast de bouwtechnische- en juridische modules zullen de communicatieve vaardigheden, zeker bij de invoering van de Omgevingswet, een belangrijkere rol spelen. Dit onderdeel krijgt dan ook uitgebreid aandacht binnen de opleiding.

De nieuwe ontwikkelingen vragen andere competenties van de ambtenaar anno 2018. We zien dat steeds meer teamleiders en afdelingshoofden binnen de gemeenten en omgevingsdiensten hier actief mee aan de slag gaan. Vanuit mijn functie heb ik veel persoonlijk contact met de opdrachtgevers, deelnemers, auteurs en docenten. Ik ben samen met ons team betrokken bij het gehele proces, van toelatingsprocedure tot het examen en eventuele vervolgopleidingen. ABW1 en ABW2 zijn pittige opleidingen wat betreft zelfstudie, opdrachten en de intensiteit tijdens de lesdagen. Kortom, het is hard werken. Ik krijg veel positieve feedback van deelnemers die aangeven dat de kennis die ze opdoen hun functioneren in de praktijk positief beïnvloedt en dat de interactie met de mededeelnemers die op andere terreinen werken voor een breder perspectief zorgen.”

 

Groeiende vraag naar Permanente Educatie

Hans van der Wijk, Opleidings- en Traingsmanager

Permanente Educatie heeft een plek gekregen binnen de kwaliteitscriteria van de VTH wet. De kennis van ambtenaren moet voldoen aan vastgestelde kwaliteitscriteria en vervolgens op niveau gehouden worden. BOB heeft alles in huis om gemeenten en omgevingsdiensten te ondersteunen met maatwerk op het gebied van Permanente Educatie.

“We hebben de afgelopen jaren succesvolle programma’s Bouw- en Woningtoezicht ontwikkeld voor en samen met grote tot middelgrote gemeenten en omgevingsdiensten”, aldus Opleidings- en Trainingsmanager Hans van der Wijk. “Ook deze programma’s zijn gericht op de praktijk en actualiteiten. Door middel van zelftesten kunnen we met de deelnemers bepalen op welk deelgebied zij hun kennis en competenties willen bijspijkeren. De workshops en trainingen zijn kort, doelgericht en worden verzorgd door docenten en trainers die dagelijks in de praktijk werkzaam zijn. Kleinere en middelgrote gemeenten en omgevingsdiensten kunnen ook in onderlinge samenwerking een traject Permanente Educatie aangaan. Wij hebben ervaring met samenwerkingen tussen diverse gemeenten en omgevingsdiensten. We zijn nu al weer bezig met nieuwe opdrachtgevers die proactief de schouders zetten onder Permanente Educatie.”

 

ABW

Permanente Educatie

 

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl