Subsidieregeling mkb-bedrijven voor leren en ontwikkelen

Mkb-bedrijven kunnen vanaf maart dit jaar, alleen of in samenwerkingsverband, subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Daarmee kunnen bedrijven bijvoorbeeld een eigen academie oprichten, loopbaanadviezen voor hun werknemers krijgen of de kennis en vaardigheden van hun medewerkers vergroten. Het kabinet trekt daar structureel €48 miljoen per jaar voor uit.

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM-regeling) wil het kabinet leren en ontwikkelen ook in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Elke mkb-ondernemer kan straks een subsidieaanvraag indienen. Zij kunnen maximaal €24.999 krijgen. Het geld kan worden ingezet om een leerrijke werkomgeving in een bedrijf te versterken, maar ook om werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat te laten doen. Ook kunnen ondernemers subsidie krijgen voor medewerkers die tijdens hun werk een (deel van een) mbo-opleiding willen volgen. De SLIM-regeling vergoedt namelijk een deel van de kosten van een derde leerwegtraject.

Plannen voor een persoonlijk ontwikkelbudget

Naast de SLIM-regeling voor ondernemers is het kabinet ook bezig met een persoonlijk ontwikkelbudget voor iedereen. Koolmees en Van Engelshoven hebben een conceptregeling voor het STAP-budget naar de Tweede Kamer gestuurd. Daar staat in dat zowel werkenden als niet-werkenden vanaf 1 januari 2022 zo’n STAP-budget ter waarde van maximaal €1000 per persoon kunnen aanvragen. Zij kunnen dat bijvoorbeeld inzetten om een mbo-diploma te halen, maar ook om een sector-erkend certificaat te halen of om een cursus te volgen. Er kunnen waarschijnlijk zo’n 200.000 mensen per jaar gebruikmaken van het budget. Tot 1 januari 2022 kunnen mensen hun scholingskosten fiscaal blijven aftrekken van hun inkomen.

Aanvragen subsidie

Er zijn twee tijdvakken waarin de subsidie kan worden aangevraagd. Het eerste tijdvak is inmiddels verstreken. De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur. Voor je een aanvraag indient moet je je registreren als aanvrager. Dat kan vanaf twee weken voor de opening van het tijdvak. Kijk hier voor meer informatie over het aanvragen van subsidie op.

Welke ontwikkelkansen bied ik mijn werknemers?

Stilstand is achteruitgang. Dat geldt voor jouw organisatie, maar ook voor je werknemers. Zij moeten zich blijven ontwikkelen. Werkgevers die inzetten op ‘een leven lang ontwikkelen’, zijn succesvoller in hun markt en beter in het vinden en binden van talent. Laat je hier inspireren door collega-werkgevers. Hoe pakken zij het aan? En hoe werkt dat in de praktijk?

Bron: Rijksoverheid

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl