Samen met de markt werken aan betere projectresultaten?

Schrijf je dan in voor het ontwikkelprogramma De Verbinders

Natuurlijk willen we allemaal graag goed en constructief samenwerken met onze partners uit de markt. Toch blijkt dit in de praktijk vaak best lastig. In het ontwikkelprogramma De Verbinders ga je in een periode van 8 maanden, samen met je collega’s van de markt jullie samenwerking vorm geven cq verbeteren aan de hand van één of meer voorbeelden uit je eigen praktijk. Samen met Neerlands diep, academie voor publieke bouw- en infraprojecten, hebben wij dit programma ontwikkeld en geven hiermee concreet invulling aan de intenties uit de Marktvisie. 

Het programma

Je stelt een divers team samen met daarin 3 of 4 sleutelfiguren uit je project van opdrachtgever, opdrachtnemer, ingenieursbureau en/of andere stakeholder(s) die een belangrijke rol in je project vervullen (bijvoorbeeld: de beheerder). Met dit team ga je aan de hand van actuele issues uit je project op zoek naar belemmeringen die een productieve samenwerking en daarmee goede projectresultaten in de weg staan. We creëren een veilige omgeving om vanuit verschillende perspectieven die belemmeringen structureel weg te nemen. Je wordt hierbij geholpen door de vaste structuur van een systeemgerichte verbeteraanpak en door diverse inspiratoren uit de wetenschap en praktijk. Aan het programma doen nog 3 andere teams mee.

Na een startgesprek in september neem je met je team deel aan een kick-off van anderhalve dag en 6 eendaagse bijeenkomsten. Tussendoor werk je gezamenlijk aan concrete verbeterstappen in nauwe samenwerking met de betrokkenen bij je project. Bekijk het programma.

Opbrengst van deelname

Uit evaluaties van eerdere edities van De Verbinders blijkt dat op twee niveaus resultaten geboekt worden. Teams slagen er in om aantoonbare verbeteringen te realiseren in het aanpakken van actuele problemen. Daarnaast resulteert het samen deelnemen aan het programma in een verdieping van de onderlinge relatie. Een aantal reacties van de deelnemers:

“Het is heel uniek dat je met drie partijen ruimte krijgt om dit te doen. In plaats van reactief problemen op te lossen, hebben we nu de kans gekregen de onderliggende oorzaken uit te zoeken en hier wat mee te doen. Hier hebben we in het lopende project profijt van, maar zeker ook in toekomstige projecten.”
Team IJsseldelta uit De Verbinders 1 | Tobias van Dijk (Rijkswaterstaat), Serban Schouten (Royal HaskoningDHV), Robert Bosma (Van Hattem en Blankevoort)

“De Verbinders heeft ons meer opgeleverd dan vooraf verwacht. (…) Door samen het probleem te ontleden en verbeteringen door te voeren ontwikkel je samen tot één groep. Het door ons aangepakte probleem heeft bovendien voor een structurele verbetering in de operatie gezorgd waar we beiden plezier van hebben.”
Team Rijnstraat 8 uit De Verbinders 2 | Florian de Lange (Rijksvastgoedbedrijf), Wilco Wirjosoekarto (FM Haaglanden) en Danny Hommersen (BAM)

Wil je meer weten? Lees meer over de ervaringen van Tobias en zijn team. En over de ervaringen van Danny en zijn team.

Inschrijven

Je kunt je nu inschrijven voor de vijfde editie van het programma via de website van De Verbinders:

We vragen voor deelname:
• Een team van 3 tot maximaal 4 deelnemers, samengesteld uit sleutelfiguren van opdrachtgever, opdrachtnemer, ingenieursbureau en/of andere stakeholder(s).
• Commitment van alle deelnemers om het gehele programma te doorlopen: aanwezig te zijn bij alle bijeenkomsten en tussentijds te werken aan de eigen casus in de praktijk.
• Support vanuit de organisatie voor deelname aan het programma.
• Een vergoeding van € 18.000,- excl. BTW per team van 3 deelnemers. Dit is inclusief alle begeleidings- en locatiekosten en de kosten van beschikbaar te stellen materialen.

Uitgebreidere informatie vind je op www.deverbinders.nu. Als je nog vragen hebt, kun je contact opnemen met Maarten Kraneveld (Neerlands diep) of Fatima Aitbenali (BOB).

 

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl