“Ook na invoering van de Omgevingswet willen wij de beste opleiding aanbieden”

De wereld van de ABW (Ambtenaar Bouw- en woningtoezicht) kent weinig geheimen meer voor Hans van der Wijk. Als opleidingsmanager is hij al 15 jaar het gezicht van BOB-KOB, bij gemeenten, deelnemers en stakeholders. Nu zijn pensioen dichterbij komt, draagt Hans het stokje over aan collega Hubert Dierkx. Een tweegesprek over een vakgebied dat volop in beweging is.

Toen Hans bij BOB-KOB kwam werken, was de link naar de opleiding ABW snel gelegd: “Ik had lang bij het kadaster gewerkt, waar ik de omslag meemaakte naar een klantgerichte en sterk gedigitaliseerde organisatie. Toen ik de stap maakte naar de opleidingswereld, kwam die achtergrond goed van pas. Toevallig begon ik hier ten tijde van de invoering van de Wabo, die we moesten vertalen naar onze opleidingen. En nu, met de Omgevingswet, komt er weer een belangrijke verandering aan.”

Complex en dynamisch vakgebied

Aan het enthousiasme waarmee Hans vertelt over zijn vak, is niets te merken van een naderend pensioen. Hans lacht: “Ik ben daar ook helemaal niet mee bezig. Ik ben pas 66, en het enige wat zeker is, is dat ik volgend jaar recht heb op AOW. Maar dat ik dit geen jaren meer zal blijven doen is duidelijk. Daarom ben ik steeds meer zaken aan het overdragen aan Hubert. Zeker gezien de complexiteit en de dynamiek in het vakgebied, is dat geen overbodige luxe.”

Met de dynamiek doelt Hans onder andere op de nieuwe Omgevingswet. Daarbij is Huberts achtergrond relevant voor zijn rol als opleidingsmanager ABW. Hubert: “Ik ben van huis uit jurist, met een specialisatie omgevingsrecht. Die kennis heb ik onder andere ingezet bij de gemeenten Den Haag en Rotterdam, een ministerie en de provincie Zuid-Holland. In Rotterdam, waar natuurlijk veel gebeurt, was ik bijvoorbeeld projectjurist bij de Tweede Maasvlakte. Omdat ik merkte dat het overdragen van kennis mij aantrok, ben ik, eerst als docent ABW 1 en sinds april als opleidingsmanager, bij BOB-KOB gaan werken.”

Nieuwe ABW-opleidingen

Zoals bekend hangt de nieuwe Omgevingswet al een tijdje boven de markt. Volgens de heren is dit dan ook een mooie periode voor Hubert om in te stappen. Hans: “Er gaat hoe dan ook het nodige veranderen. Ook in onze opleidingen. Doordat we samen dit proces doorlopen, kan Hubert alle overwegingen meenemen en weet hij precies waarom we nu bepaalde keuzes maken.” Hubert knikt: “Dat is inderdaad prettig, want terwijl ik kan steunen op Hans’ grote ervaring, ben ik van A tot Z betrokken bij, en medeverantwoordelijk voor – de nieuwe invulling van de ABW-opleidingen.”

Permanente educatie

Terugblikkend zorgden de laatste jaren, die werden getekend door Covid, al voor een versnelde ontwikkeling van de opleidingen. Hans: “Natuurlijk waren wij ook voor Covid al bezig met digitalisering en met bijvoorbeeld blended learning. Maar door de lockdowns kwam dat proces in een flinke versnelling. Ons leerplatform is daar een direct gevolg van, waar we nu profijt van hebben.” Hubert: “Met dat leerplatform kunnen we straks ook sneller maatwerktrajecten aanbieden. Met digitalisering en flexibilisering kunnen we nog beter bijdragen aan permanente educatie bij onze klanten.”

 

Hubert Dierkx (links) en Hans van der Wijk

Vandaag leren, morgen toepassen

Het uitgangspunt bij alle opleidingen van BOB-KOB is altijd dat deelnemers wat zij vandaag leren, morgen moeten kunnen toepassen in hun werk. Hans: “Wij zorgen ervoor dat deelnemers worden opgeleid volgens de vigerende wetgeving. Toen in juli bekend werd dat de minister in januari 2023 wilde starten met de Omgevingswet, heeft Hubert de knoop doorgehakt om het lesmateriaal van de ABW-opleidingen daarop aan te passen. We zijn in september met de nieuwe modules Omgevingswet en Bbl van start gegaan. Hoewel de invoeringsdatum van de Omgevingswet recent is uitgesteld (het voorstel van de minister is 1 juli 2023), heeft dit geen gevolgen voor de opleidingen. De deelnemers zijn in het voorjaar klaar met de opleiding en zijn dan optimaal toegerust op hun werkzaamheden.”

Curatorium

De Omgevingswet gaat het nodige betekenen voor de gemeentewereld, vertelt Hans: “Er komt een scheiding van de ruimtelijke ordening en de technische kwaliteit, die laatste gaat, gefaseerd, naar de ‘markt’. In onze opleidingen spelen we in op hoe je hiermee om kunt gaan. Wellicht gaan we daarbij ook differentiëren met verschillende uitstroomniveaus van V,T en H. Dat doen we overigens in nauwe samenspraak met ons curatorium, met zeer ervaren betrokkenen.” Hubert: “Uiteraard volgen we ook alle ontwikkelingen, overleggen we met gemeenten en andere stakeholders. Met uiteindelijk een doel: zorgen dat de mensen bij de gemeenten straks, ook na invoering van de Omgevingswet, bij ons de beste opleiding kunnen volgen. Want Hans en zijn team hebben met de ABW een ontzettend sterk merk neergezet, en dat willen we verder versterken en waar mogelijk uitbouwen.”

Hans: “Het mooie vind ik dat we de opleidingen nu ook meteen in vorm en aanpak moderniseren, door een flexibele toepassing van de moderne technieken en leermethoden. Zodat deelnemers de opgedane kennis en inzichten direct kunnen toepassen, en als vanouds een goed en erkend diploma krijgen. Dat maakt dat ik de ABW ook met alle vertrouwen overdraag aan mijn collega’s.”

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl