Online of fysieke lessen?

Het is duidelijk dat ook dit voorjaar de invloed van het coronavirus groot is. Om de voorjaarsmodulen zo goed mogelijk te laten verlopen, hebben we de meningen van alle ingeschreven deelnemers gepeild. Op basis van deze resultaten hebben we de voorjaarsmodulen georganiseerd.

Er zijn deelnemers die fysiek de les willen volgen op een met RIVM-richtlijnen ingerichte locatie en er zijn deelnemers die de lessen online willen volgen. Degene die aan online-lessen willen deelnemen hebben behoefte aan kortere lesdagen. Daarom bieden we dit voorjaar 2021 de lessen via twee mogelijkheden aan:

  1. Fysieke les met het reguliere lesschema, twee dagdelen per lesdag.
  2. Online les via zoom met een aangepast lesschema, met meerdere kortere lesdagen.

Beide groepen volgen hetzelfde lespakket als voorbereiding op het tentamen.

We hopen vanaf het najaar weer fysieke lessen te kunnen geven. Mocht er behoefte blijven aan online lessen, dan kunnen we met de ervaring uit het voorjaar bepalen of we de online lessen blijven organiseren. Wij wensen alle deelnemers heel veel succes!

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl