Gemeente Den Haag werkt aan competenties met Permanente Educatie

In de wet VTH (Vergunningen,Toezicht, Handhaving) zijn kwalitatieve criteria en voorwaarden voor het kennisniveau van ambtenaren Bouw- en Woningtoezicht vastgelegd. BOB Opleiding, Training en Advies verzorgt voor het 3e jaar het programma permanente educatie Bouw- en Woningtoezicht voor de gemeente Den Haag. 

 

Ruim 180 ambtenaren werken in kleine groepen aan het verdiepen van hun kennis op specifieke gebieden, of op onderwerpen waarbij recente ontwikkelingen het werk beïnvloeden. Door middel van door BOB ontwikkelde zelftests kunnen zij bepalen op welk deelgebied zij hun kennis en competenties willen verrijken. Op basis daarvan worden de groepen samengesteld en lesstof en cases ontwikkeld met een directe link met de dagelijkse praktijk.

 

Verbreding en verdieping

Deze maatwerk methode is de afgelopen zeer succesvol gebleken en wordt gewaardeerd door de deelnemers. Cursist Ulrik, werkzaam als Inspecteur Illegale Bouw, onderschrijft het nut en belang van permanente educatie. “Je moet bijblijven op je vakgebied. Binnen het gemeentelijk apparaat wordt opleiding dan ook gezien als een essentieel onderdeel van je ontwikkeling.  Bij ons hebben zowel jij als medewerker, als de organisatie in de rol van facilitator, daarin een gedeelde verantwoordelijkheid. Met de verbreding en verdieping die BOB in de lesstof aanbiedt groei je niet alleen persoonlijk maar ook als cluster en afdeling. Er wordt altijd gezocht naar aansluiting met de praktijk. Je merkt dat je er in je werk profijt van hebt en dat werkt enthousiasmerend. Het is ook leuk om de overlap en raakvlakken met andere afdelingen en clusters te verkennen, dat komt de samenwerking binnen de gemeente ten goede. De cursussen zijn kort en doelgericht, je medecursisten zitten op hetzelfde kennisniveau en je merkt dat de docenten toppers in hun vakgebied zijn.”

 

ABW 1

Ulrik had al ervaring met de werkwijze en docenten van de BOB. “In 2015 heb ik samen met collega’s uit Delft en Leiden de opleiding ABW 1 gevolgd en met succes afgerond. Met 17 bijeenkomsten, een behoorlijke hoeveelheid thuisstudie en een scriptie is dat geen opleiding die er “even” bijdoet. De opleiding geeft je een breder perspectief op de (ontwikkeling van) regelgeving omtrent bouwtechniek, omgevingsrecht en het inschatten van situaties waar je dagelijks mee te maken krijgt. Ook communicatie speelt een belangrijke rol binnen de opleiding. De module effectieve gespreksvaardigheden wordt geleerd aan de hand van praktijkgerichte rollenspellen, discussies en cases. Daar heb ik in mijn dagelijkse werk een hoop aan gehad. Je groeit ook door het samenwerken met vakgenoten in de breedste zin van het woord. Het intensieve contact met mijn medecursisten uit Delft en Leiden was erg interessant en heeft mij geleerd dat iedere gemeente weer andere accenten legt in beleid en uitvoering. ABW1 is een must-do opleiding voor iedereen die met gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht te maken heeft”.

 

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl