Intense tijden voor de ABW-opleidingen

Iedereen heeft in meer of mindere mate last van de coronacrisis. Bijvoorbeeld wanneer je een klassikale opleiding volgt die je ineens online moet afmaken. Of wanneer je wel weer in een lokaal mag zitten, maar dan op 1,5 meter afstand. Ook bij het organiseren van opleidingen komt ineens veel meer kijken dan voorheen. Daar weet Hans van der Wijk, opleidingsmanager van de ABW-opleidingen, inmiddels alles van.

Opleidingsmanager Hans van der Wijk

Hans van der Wijk en zijn team hebben een hectisch jaar achter de rug. Hoe heeft hij de afgelopen maanden ervaren?
“We zijn met z’n allen overvallen door het coronavirus”, vertelt Hans. “We hebben snel moeten schakelen om klassikale lessen om te zetten naar digitale lessen, met groepen online in ZOOM-sessies. Het was een gezamenlijke uitdaging zowel aan de kant van de deelnemers als aan onze kant. We hebben ervaren wat het betekent om met elkaar op afstand te communiceren en met elkaar van gedachte wisselen over een onderwerp dat behandeld wordt. Ik heb dat wel van een afstandje moeten volgen omdat ik in het voorjaar 3 maanden thuis ben geweest als gevolg van een coronabesmetting.”

Weer klassikale lessen

In het najaar gingen de ABW-opleidingen weer klassikaal van start, maar telkens moest rekening gehouden worden met wisselende richtlijnen vanuit het RIVM. Ook voor deelnemers en docenten die ziek waren of niet fysiek naar een les konden komen moest een oplossing gevonden worden.
Hans: “Het is een najaar met veel uitdagingen. Waar we normaal alles voorbereiden om ervoor te zorgen dat onze deelnemers kunnen starten met hun module, hadden we nu ook nog eens extra lessen in te plannen en de afhandeling van de tentamens die naar het najaar verplaatst waren.”

“Uit de evaluaties kwam duidelijk naar voren dat de deelnemers graag weer fysiek in een leslocatie de lessen wilde volgen”, gaat hij verder. “Daar zijn we mee gestart, maar we hebben behoorlijk veel regelwerk moeten verrichten met de telkens wisselende omstandigheden die door ’Den Haag‘ werden voorgeschreven. Uiteraard weten we dat dit alles noodzakelijk is om het virus beheersbaar te krijgen, maar om dat zo goed mogelijk te organiseren vergt heel veel energie en flexibiliteit van ons team. Als je bedenkt dat teamleden Maartje Vermeulen in oktober 2019 is gestart en Usha Patandin half maart van dit jaar, vind ik de geleverde prestatie nog groter. Dat wij altijd de klant voor ogen hebben met alles wat we doen, wil in deze tijd helaas niet zeggen dat we alles kunnen wat een individuele deelnemer wenst en verwacht. Achter de schermen gebeurt veel, maar dit is niet altijd direct zichtbaar voor onze deelnemers.”

Wabo en Omgevingswet

Ook het komende jaar worden er weer opleidingen georganiseerd en de veranderende wet- en regelgeving komt ook steeds dichterbij. Wat gaat er in 2021 gebeuren?
“Alle ervaringen die we tot nu toe hebben opgedaan, hopen we te kunnen vertalen in een goede dienstverlening die past bij de omstandigheden. Het voorjaar zal nog sterk beïnvloed worden door corona”, zegt Hans. “We krijgen komend jaar ook de omslag van de Wabo naar de Omgevingswet. Voor de opleiding ABW 2 zetten wij bij de module Juridisch kader in op de een combinatie van de Wabo en Omgevingswet. Per samenhangend cluster van onderwerpen wordt zowel de Wabokant als de Omgevingswet uitgelegd. Voor onze ABW 1-deelnemers zal de voorjaarsmodule nog geheel zijn ingericht op het Bouwbesluit en wordt de omslag naar de Omgevingswet ingezet in het najaar van 2021 met de module Omgevingswet/Omgevingsrecht.”

In gesprek

“Het werken op afstand betekent dat wij veel vaker dan gewoonlijk worden gebeld door deelnemers en opdrachtgevers. Vanwege het thuiswerken is de onderlinge opvang van telefoon, die normaal bij het werken op kantoor plaatsvindt, nu niet mogelijk. Dat betekent ook dat we op die momenten veel minder vaak direct de telefoon kunnen beantwoorden, waardoor onze reactietijd anders is dan men van ons gewend is. Ik wil onze opdrachtgevers en deelnemers dan ook graag bedanken voor het begrip dat zij de afgelopen tijd hebben getoond”, aldus Hans van der Wijk.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl