Informatiesessie Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Aan een lange periode van onduidelijkheid is een eind gekomen. De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is op 14 mei jl. aangenomen door de Eerste Kamer. Wat gaat er nu gebeuren, en wat wordt er verwacht van de deelnemers aan het bouwproces, en wanneer?

Wilt u als opdrachtgever, architect, aannemer, adviseur of gemeente weten wat dit voor uw komende projecten betekent? Bent u bouwbegeleider en wilt u zich kwalificeren als kwaliteitsborger? Dan nodigen we u van harte uit om op 4 juli de gratis WKB-Informatiesessie bij te wonen.

 

 

 

Wat gaat er veranderen?

Op basis van het bestuursakkoord dat het ministerie heeft gesloten met de VNG worden in elke gemeente de komende maanden projecten uitgevoerd en gemonitord. Er wordt een Toelatingsorganisatie opgericht, er worden kwaliteitsborgers opgeleid en er worden instrumenten voor kwaliteitsborging vastgesteld. Dit alles met het oog op een invoering van de wet per 1 januari 2021.

 

Aanmelden

Wat: Informatiesessie WKB
Wanneer: Donderdag 4 juli 2019 15:00 – 17:00
Waar: Het Bouwhuis, Zilverstraat 69 Zoetermeer

Meld u aan voor de informatiesessie via info@bkplus.nl, of via 0492 820 999 of 06 1400 4458.  Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Er wordt ook een informatiesessie gehouden in Gemert op 20 juni en in t Harde op 27 juni.

NB: Het aantal plaatsen is beperkt, voor het geval we volgeboekt zijn kunt u deelnemen aan de themasessies die gaan volgen in het najaar.

 

 

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl