Grote aanbesteding gemeente Amsterdam voor BOB

De jarenlange samenwerking met de gemeente Amsterdam krijgt een vervolg met de gunning aan BOB van een nieuw meerjarig opleidingstraject.

Opleidingsmanager Hans van der Wijk

Opleidingsmanager Hans van der Wijk: “De komende jaren ondersteunt BOB de gemeente Amsterdam met de opleidingen Elementaire Bouwkunde en ABW 1 en 2 voor de medewerkers in het domein van de VTH (vergunningverlening, toezicht en handhaving). Wij zijn trots dat we als partner van de gemeente Amsterdam de invoering van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen mogen begeleiden. Dat doen we met de dienstverlening waar wij bekend om staan, namelijk met praktijkgerichte opleidingen.”

Bekroning

“De gunning van deze grote aanbesteding is een mooie bekroning voor onze maatwerkaanpak. Wij gaan namelijk samen met de gemeente de inhoud van de opleidingen maximaal afstemmen op de dagelijkse praktijk van de betrokken medewerkers. Ook onze visie op, en invulling van, het onderdeel social return scoorde goed in onze inschrijving. Met dit traject zijn de medewerkers in 2021 klaar om te werken met de nieuwe wetgeving!”

Publicatiedatum: 20 februari 2020

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl