“Dag van de Omgevingswet, dag vol inspiratie”

Vandaag, 4 oktober, vindt voor de zevende keer de Dag van de Omgevingswet plaats. Dit evenement wordt door de VVM, het netwerk van milieuprofessionals, georganiseerd. Dat deze dag niet alleen bedoeld is voor de mensen die zich met hun werkzaamheden richten op de milieuaspecten van de Omgevingswet is goed te zien in het dagprogramma.

“De Dag van de Omgevingswet is echt gegroeid naar een aansprekend evenement”, zegt Hans van der Wijk, projectleider voor de Omgevingswet namens BOB Opleiding Training en Advies. “Het organisatieteam onder aanvoering van Jos Dolstra is er weer in geslaagd om een zeer gevarieerd en aantrekkelijk programma neer te zetten. De verschillende sessies hebben onderwerpen als integratie van milieu en RO, een veilige leefomgeving en duurzaamheid. Dat maakt deze dag zeer interessant voor een brede doelgroep.”

 

Dag vol inspiratie

Van der Wijk vervolgt: “Door de grote diversiteit aan onderwerpen worden bijna alle aspecten van de wet aangestipt. De belangstelling voor de Omgevingswet is groot bij de verschillende overheidslagen en het bedrijfsleven, omdat men daar volop mee aan de slag is gegaan. Het is dan ook belangrijk om ervaringen uit te wisselen, te horen waar men tegenaan loopt en om van elkaar te leren. Dat kan heel veel opleveren en het proces van de invoering van de Omgevingswet een goede start of een goed vervolg geven. Vandaag is echt een dag vol inspiratie voor de deelnemers.”

 

Omgevingswet bij BOB

Uiteraard is de Omgevingswet voor de BOB ook een belangrijk aandachtsveld. Al heel wat jaren organiseren we voor Bouw- en Woningtoezicht en Omgevingsdiensten de opleidingen ABW 1 en 2 die zich richten op de functies uit de Kwaliteitscriteria. Steeds meer zal ook in de opleiding de integratie van verschillende disciplines naar voren gaan komen. Dit doen we op een gelijkaardige wijze als bij de invoering van de Wabo. Onderwerpen die al helemaal uitgekristalliseerd zijn worden in het lesmateriaal opgenomen.

Bent u zich aan het oriënteren op de wet en de gevolgen voor uw organisatie? Kijk dan ook naar onze eendaagse workshop Doorkijk naar de Omgevingswet. Hiermee krijgt u zicht op uw eigen stand van zaken in aanloop naar de Omgevingswet en wat u nog te doen staat.

 

Doorkijk naar de Omgevingswet

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl