BIM voor de uitvoerder en werkorganisator

Met BIM (Bouw Informatie Modellering) bouw je een project eerst virtueel voordat je het fysiek bouwt en daarmee kun je veel fouten voorkomen. Toekomstige uitvoerders en werkorganisatoren moeten dan ook met BIM kunnen werken. Daarom is Bruno Bartelds, docent projectmanagement en BIM specialist, bezig om BIM te implementeren in de opleidingen Allround Uitvoerder en Allround Werkorganisator.

“Dat doen we omdat naast de gebruikelijke managementmiddelen, BIM een relatief nieuwe loot aan die boom is. Verantwoordelijken voor een project moeten ook in staat zijn die middelen te hanteren in het besturen van het project. BIM is niet zo heel spannend. De processen en de taken worden niet anders. We gebruiken met BIM alleen andere middelen om de doelen te bereiken”, vertelt Bruno Bartelds, oprichter en directeur van Het BIM-Instituut en BrugVB. “De kern van het BIM-instituut is kennisontwikkeling over BIM, maar ook het verzamelen en toegankelijk maken van deze kennis. We ondersteunen iedereen die in het bouwproces meedoet door hen te leren BIM op een slimme manier te gebruiken. We hebben daarin eigenlijk ook een nog wat onbekendere functie en dat is het opzichter zijn tijdens het virtueel bouwen.”

 

Wat is BIM?

“Iedereen heeft zijn eigen verhaal over wat BIM eigenlijk is”, zegt Bruno. “Ik benader het vanuit de informatietechniek en voor mij is die B niet zo interessant. Het gaat om het informatiemodel, de manier, de architectuur waarmee de datasystemen met elkaar zijn verbonden. Omdat we het over gebouwdata hebben staat er een B voor. BIM is voor mij vooral niet een 3D-model, maar een IT-oplossing om al de datasystemen waarin we informatie over gebouwen opslaan met elkaar te verbinden. Het is meer een patchkast dan een 3D-model.”

 

Juiste informatie

Bruno: “Met BIM ga je het project virtueel bouwen voordat je het fysiek bouwt. En dan doen we eigenlijk wat we bij gewoon bouwen ook doen, kijken of het gevraagde geleverd is. Dat kan op afstand, maar dat kan ook met elkaar. Als er maar ergens toegang is tot de virtuele wereld waar je een oordeel over wilt vellen. Bij BIM worden taken ondersteund met een betere manier van informatie betrouwbaar maken. Of je dat dan met 2D of 3D visualiseert maakt niet uit. Als de informatie maar zodanig met elkaar verbonden is, dat ik zeker weet dat het alleen maar juist kan zijn. Dat het nooit foute informatie kan zijn. Dat is de essentie van het verhaal.”

 

BIM of 3D

“In de volksmond is BIM wel veranderd naar 3D. Men focust op mooie 3D-plaatjes en verliest daarmee de essentie uit het oog dat het ging om betrouwbare informatie”, benadrukt Bruno. “Dat iets keurig vormgegeven is wil niet zeggen dat het BIM is. Het gaat er natuurlijk om dat we bij de werkvoorbereiders en de uitvoerders de routine inbrengen dat zij via een 3D-model trefzekerder bij de juiste informatie komen, dan dat ze dat via een 2D-tekening konden. Een tekening is slechts een samenvatting van het gebouw, daarmee alleen kun je nooit het gebouw maken. Maar wel als je het virtuele gebouw met al zijn data in zijn compleetheid hebt gezien. Dan heb je genoeg aan de samenvatting en de tekening om het gebouw te maken dat je eerder volledig gezien hebt in de virtuele wereld.”

 

Allround Werkorganisator

Allround Uitvoerder B&U

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl