Actuele wetgeving leidend bij ABW-opleidingen

Door: Hans van der Wijk

Tijdens de opleidingen ABW-1 en ABW-2 worden deelnemers met de actuele wetgeving opgeleid. De Wabo blijft zeker tot 1 juli 2022 van kracht. Omdat we nu in een overgangsfase zitten naar een nieuwe wetgeving, maken we ook uitstapjes naar de Omgevingswet.

Kennis van Wabo

Nu kun je denken: “Waarom zou ik me nog laten opleiden voor de Wabo, de Omgevingswet komt er toch aan? Is investeren in kennis van de Wabo niet zonde van mijn tijd?” Daar kun je lang over discussiëren, maar tot aan de invoering wordt nog met de Wabo gewerkt. Er worden nog bijzonder veel vergunningaanvragen ingediend die allemaal behandeld dienen te worden. De onderdelen van de Wabo gaan voor zo’n 80 % op in de Omgevingswet en jouw Wabo-kennis gaat dus niet verloren. Tevens zal het overgangsrecht en de bruidsschat nog regelmatig een beroep doen op kennis uit de ‘Wabo-tijd’.

Toetsen kennis Omgevingswet

Bij de opleiding ABW-1 is het de bedoeling dat je kennis opdoet van de nieuwe Omgevingswet. We toetsen hier niet op tijdens het examen, maar binnen jouw organisatie wordt de nieuwe wetgeving veel besproken en ingeregeld. Het is daarom wel belangrijk dat je erover mee kunt praten. Misschien word je wel ingezet om de nieuwe werkprocedures in te richten.
Bij de opleiding ABW-2 toetsen we wel je kennis van de Omgevingswet. De ABW-2 is de vervolgopleiding voor deelnemers die al meerdere jaren werkzaam zijn binnen VTH afdelingen en veel ervaring hebben. Zij moeten met de complexe aanvragen aan de slag en dus de aangereikte kennis kunnen toepassen.

Datum inwerkingtreding

Hans van der Wijk, Opleidingsmanager van de ABW-opleidingen.

In de bijdrage van Regina Koning “Inwerkingtreding Omgevingswet schuift een half jaar op” kun je lezen dat de voorgestelde invoering per 1 juli 2022 nog geen gelopen race is. Het beschikbaar zijn en functioneren van het Digitale Stelsel Omgevingswet bij de gemeente is een voorwaarde die naar mijn inschatting zwaar zal wegen bij de voorhangprocedure om het ontwerp inwerkingstreding-KB voor de invoering van de Omgevingswet definitief aan een datum te koppelen.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet om tijdig de switch te maken naar de inhoud van onze modules en daarmee een waardevol en actueel diploma te verzekeren voor jou en de andere deelnemers.

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

079 - 325 24 50

info@bob-kob.nl