Bouwen.........

Goed geregeld!!

Permanente educatie

Op 1 januari 2016 wordt de wet Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) van kracht. In deze wet wordt geregeld dat medewerkers van gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten en provincies moeten voldoen aan vastgestelde kwaliteitseisen.

Kijk voor meer informatie op onze thema-pagina Permanente Educatie

 

Wie z'n kennis snel en efficiënt op peil wil brengen, kan bij BOB Opleiding, Training en Advies een Introductiebijeenkomst Bouwbesluit 2012 volgen. Docente Tessa Borgardijn: "Alle highlights komen hierin aan bod."

 

Bekijk het volledig interview

Expertgebieden