Talent- en organisatieontwikkeling in de bouw

Verbeteren kenniscirculatie in de bouw

De Bouwsector krijgt de komende jaren met de nodige uitdagingen te maken: productiviteit wordt belangrijker en afhankelijkheden worden groter. Een goed begrip van deze veranderingen is van groot belang om te bepalen hoe het verdienvermogen van de Bouwnijverheid de komende decennia vorm kan krijgen.

Meer informatie

drs. Arend Katan
katan@bob.nl
06 371 96 905

Expertgebieden